Naše výhody a služby

Návrh čerpacej technológie

Pre správny návrh technológie je najdôležitejšie poznať typ vodného zdroja odkiaľ chceme vodu čerpať a samozrejme účel, na aký by sme chceli daný zdroj pitnej/úžitkovej vody využívať. Čítaj viac... ...

Realizácia a montáž

Pred samotnou realizáciou niektorých projektov je treba zabezpečiť úpravu terénu a osadenie manipulačnej šachty. Prvým bodom realizácie je spustenie čerpadla do studne či nádrže pri dodržaní adekvátnej hĺbky, zabezpečenie jeho správneho uchytenia a v...

Servis čerpadiel

Zabezpečujeme kompletný záručný aj pozáručný servis čerpadiel, domácich vodární a ovládacích jednotiek všetkých značiek. V prípade nutnosti k Vám pošleme našu hliadku do 12 hodín od nahlásenia poruchy.  Čítať viac... ...