Návrh čerpacej technológie

dobrecerpadlo-navrh                 

Pre správny  výber vhodného čerpadla a typu ovládacej jednotky, a teda aj bezproblémovú prevádzku, sú dôležité nasledovné parametre:

  • typ vodného zdroja studňa - kopaná / vŕtaná / narážaná; retenčná nádrž )
  • celková hĺbka a priemer vodného zdroja
  • maximálna výdatnosť v litroch za sekundu  
  • hĺbka ustálenej hladiny pri maximálnej výdatnosti
  • spôsob využitia, a teda na čo všetko by sme chceli vodu používať ( dom - automatická závlaha - záhrada - proti požiarna ochrana majetku )

 

Okrem týchto parametrov je vhodné poznať aj maximálnu dopravnú výšku odčerpávanej vody, ako aj vzdialenosť od vodného zdroja po najvzdialenejšie odberné miesto

 

Poznaním týchto základných parametrov vieme navrhnúť čerpaciu technológiu "šitú na mieru" každému z našich zákazníkov. Základnými charakteristickými vlastnosťami čerpacej techniky navrhnutej našími odborníkmi sú dlhodobo spoľahlivý a bezporuchový chod, efektívnosť a v neposlednom rade 

Vaša spokojnosť.

Zároveň voľbou správneho typu čerpadla prispievate k zvyšovaniu kvality vody v studni.

Spoľahnite sa na našich odborníkov a objednajte si naše produkty aj s montážou a získajte ďaľšie výhody! 

 

Nesprávna voľba čerpacej techniky, ako aj jej zlá prevádzká, môže viesť k zníženiu životnosti čerpadla a studne,

alebo k ich úplnému znehodnoteniu!!!

 

Snami môžete len získať...

 

 Viac o výhodách pri objednávke s montážou na našom webe: dobrecerpadlo.sk

 

 

V prípade záujmu o návrh technológie nás kontaktujte na telefón: +421 940 880 468 

napiste-nam